Trbušni ples (od francuskog izraza “Dance Du Ventre” – ples stomakom), orijentalni ples (od arapskog naziva “el Raqsu el Sharqia” – orijentalno plesanje) ili ples istoka, ali i “CifteTelli” kako je poznat u Grčkoj i “Rakkase” u Turskoj.. Postoji još mnogo imena i izraza koje možete iskoristiti da biste objasnili o kojem plesu govorite.

Smatra se da ovaj ples vodi poreklo iz Egipta, a prvi tragovi postojanja pronađeni su u Mesopotamiji. Tu su u hramovima pronađene ilustracije koje ocrtavaju nage plesače. Isti tip gravura pronađen je i u egipatskim hramovima nastalim oko 1000 godina p.n.e., kao i u Grčkoj.

Zbog same lokacije pronalaska ilustracija, mnogi veruju da je orijentalni ples nastao iz religijskih razloga. Smatra se da je ovaj ples nastao kao ritual za plodnost i rađanje deteta. Sveštenice, koje su izvodile ovaj ples bile su u narodu poznate kao “svete ljubavnice”, koje su svojim pokretima prizivale Boginje plodnosti. Postoje i zapisi nastali oko nulte godine koji opisuju plesačice sa Nila kao “vibrirajuće žene”. Neki od tadašnjih pokreta se i danas izvode u modernom orijentalnom plesu.

Vrednost orijentalnog plesa u društvu

Orijentalni ples na Bliskom Istoku se razvijao u dva pravca: kao folk, narodni ples i kao umetnički performans.

Folklorni orijentalni ples (Raqs Baladi ili Raqs Shaabi), koji je došao “iz naroda”, uglavnom se igrao na raznim proslavama i okupljanja običnih ljudi (muškaraca i žena, mladih i starih) u njihovoj običnoj, svakodnevnoj odeći. U tradicionalnijim okruženjima, grupe su bile podeljenje po rodovima, pa su tako žene igrale za žene, a muškarci za muškarce.

Prvi vid profesionalnih grupa su bile AwalimGhawazi, i Köçekler. Grupe ljudi su se okupljale i zajedno učile određene stilove koje su dalje izvodili. Recimo Gavaze (Ghawazi) su bile romske plesačice koje su bile izvođači bez naročitog obrazovanja koje su putovale i izvodile svoje plesne tačke.

Moderni orijentalni ples

Moderni orijentalni ples je, osim samih izvornih pokreta, pokupio i pokrete iz drugih plesova kao što je na primer balet. Iako se orijentalni ples u Blisko Istočnim zemljama sve manje poštuje, zbog širenja konzervativnog razmišljanja među islamskim društvima jer se prikazivanje ženskog tela u javnosti smatra velikim grehom, u Evropi, ali i u svetu, sve je više zainteresovanih za upravo ovu vrstu plesa. Postoji sve veći broj škola, festivala, ali i sve više ljudi žele na svojim proslavama da vide upravo orijentalni ples.